Andrés

Pbro. Dr. Andrés Di Ció           Director

 

la foto 3

Dr. Francisco Bastitta Harriet Vicedirector

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Cristina Corti Maderna Secretaria de redacción